Intentiedocument Livingstonelaan 609


ID
7

Onderwerp
Intentiedocument Livingstonelaan 609

Datum invoer
17-2-2021

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Opmerking
Voor ruimtelijke projecten waarvoor het Utrechts planproces (UPP) 0, 1 of 2 wordt gevolgd, wordt een Intentiedocument (IDOC) gemaakt. Met het vaststellen van het IDOC spreekt het college van B&W de intentie uit om samen met de initiatiefnemer te onderzoeken of het initiatief gerealiseerd kan worden. Als volgende stap worden samen met de initiatiefnemer de randvoorwaarden van het project uitgewerkt.