M18 Dit is niet te overbruggen


ID
943

Kenmerk
2018 M18

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (6. Voorstel inzake de Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER))
donderdag 8 februari 9:30 tot 17:00
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Datum
8-2-2018

Onderwerp
M18 Dit is niet te overbruggen

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Brussaard, L.J. (Bert-Jan) (CDA)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Uringa, G.J. (Jolande) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan