Raadsbrief Vervolgonderzoek alFitrah


ID
3313

Ontvangstdatum
27-9-2019

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Vervolgonderzoek alFitrah

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening