M56 Armando zonder overheidsgeld


ID
1696

Kenmerk
2012 M56

Agendapunt

Datum
21-6-2012

Onderwerp
M56 Armando zonder overheidsgeld

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Asperen, R.A. (Xander) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Lintmeijer

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan