Raadsbrief Evaluatie ICT storing 2019


ID
3400

Ontvangstdatum
8-11-2019

Beleidsveld
Personeel en Organisatie

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Onderwerp
Raadsbrief Evaluatie ICT storing 2019

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening