Memo Voortgang Wabo-aanvraag COA voor huisvesting minderjarige vreemdelingen aan de Meentweg 168


ID
717

Onderwerp
Memo Voortgang Wabo-aanvraag COA voor huisvesting minderjarige vreemdelingen aan de Meentweg 168

Datum invoer
11-12-2019

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Asiel en Integratie

Opmerking