Raadsbrief Matchingsbijdrage voor noodhulp gemeentelijk gefinancierde culturele instellingen met landelijk belang


ID
3856

Ontvangstdatum
27-5-2020

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Matchingsbijdrage voor noodhulp gemeentelijk gefinancierde culturele instellingen met landelijk belang

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening