M225 Talentontwikkeling in de sport


ID
1388

Kenmerk
2019 M225

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (1. Opening)
donderdag 11 juli 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
11-7-2019

Onderwerp
M225 Talentontwikkeling in de sport

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Sport

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan