Raadsbrief Uitwerkingsbesluit voor terrassen in de anderhalvemetersamenleving


ID
3845

Ontvangstdatum
20-5-2020

Beleidsveld
Economische Zaken

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Uitwerkingsbesluit voor terrassen in de anderhalvemetersamenleving

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening