M34 Luister naar de Utrechtse scholen - werk aan mobiliteit


ID
3577

Kenmerk

Agendapunt
Gemeenteraad 2020 (13. Raadsvoorstel Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022 ‘Utrecht groeit met je mee’)
donderdag 6 februari 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
6-2-2020

Onderwerp
M34 Luister naar de Utrechtse scholen - werk aan mobiliteit

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Assen. M.H. (Hester) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Onderwijs

Thema
Onderwijs

Einddatum

Datum afgedaan