M34 Luister naar de Utrechtse scholen - werk aan mobiliteit


ID
3577

Kenmerk

Datum
6-2-2020

Onderwerp
M34 Luister naar de Utrechtse scholen - werk aan mobiliteit

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Assen. M.H. (Hester) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Beleidsveld
Onderwijs

Thema
Onderwijs

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen