M293 - Testen, testen, testen


ID
4077

Kenmerk

Datum
1-10-2020

Onderwerp
M293 - Testen, testen, testen

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Ferket, J. (Jony) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Boer, A.H. de (Heleen) (GroenLinks)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Beleidsveld
Volksgezondheid

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen