Raadsbrief Update gevolgen en aanpak coronavirus


ID
3737

Ontvangstdatum
19-3-2020

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Update gevolgen en aanpak coronavirus

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening