SV 2021 nr. 38 Maak woningbouw bij Douwe Egberts fabriek mogelijk


ID
3335

Kenmerk
SV 2021, nr. 38

Datum
12-2-2021

Indiener(s)
  • Koning, F. de (Floor) (GroenLinks)

Onderwerp
SV 2021 nr. 38 Maak woningbouw bij Douwe Egberts fabriek mogelijk

Opmerking

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Datum beantwoording

Datum wijziging