Raadsbrief Tijdelijke nachtsluiting drie stadsparken


ID
4890

Ontvangstdatum
13-7-2021

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Tijdelijke nachtsluiting drie stadsparken

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening