M139 Geen plek voor kwetsbare jongeren


ID
1062

Kenmerk
2018 M139

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (6. Voorjaarsnota 2018 en Eerste Bestuursrapportage 2018 )
donderdag 5 juli 13:00 tot 23:00
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Datum
5-7-2018

Onderwerp
M139 Geen plek voor kwetsbare jongeren

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Corler, P.H. van (Peter) (GroenLinks)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld
Wonen

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan