M273 Een tablet voor opa & oma


ID
1196

Kenmerk
2018 M273

Datum
6-12-2018

Onderwerp
M273 Een tablet voor opa & oma

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Werk en inkomen

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan