Raadsbrief Cameratoezicht Geuzenwijk


ID
4887

Ontvangstdatum
12-7-2021

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Cameratoezicht Geuzenwijk

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening