Raadsbrief Visitatierapport Cultuurnota 2017 – 2020


ID
2820

Ontvangstdatum
19-12-2018

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Visitatierapport Cultuurnota 2017 – 2020

Behandeladvies

Wijze van afdoening