M226 Geen (eigen) plek voor Utrechters in een kwetsbare positie


ID
1150

Kenmerk
2018 M226

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (5. Voorstel Programmabegroting 2019)
donderdag 8 november 14:00 tot 23:00
Raadszaal, Varrolaan 100

Datum
8-11-2018

Onderwerp
M226 Geen (eigen) plek voor Utrechters in een kwetsbare positie

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Koning, F. de (Floor) (GroenLinks)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Wonen

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan