Raadsbrief Stand van zaken snorfiets naar de rijbaan


ID
3249

Ontvangstdatum
19-7-2019

Beleidsveld
Milieu en Emissieloos Vervoer

Portefeuillehouder
Wethouder Everhardt

Onderwerp
Raadsbrief Stand van zaken snorfiets naar de rijbaan

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening