Raadsbrief Definitief verkeersbesluit en Nota van Beantwoording ‘Snorfiets naar de rijbaan’


ID
4851

Ontvangstdatum
5-7-2021

Beleidsveld
Milieu en Emissieloos Vervoer

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Onderwerp
Raadsbrief Definitief verkeersbesluit en Nota van Beantwoording ‘Snorfiets naar de rijbaan’

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening