Raadsbrief Verkennend onderzoek nieuwe fietsverbindingen


ID
3954

Ontvangstdatum
3-7-2020

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Verkennend onderzoek nieuwe fietsverbindingen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening