Raadsbrief IPvE FO Herinrichting Ooster- en Westerkade en aanpassen verkeerscirculatie spooronderdoorgang Westerkade


ID
2801

Ontvangstdatum
17-12-2018

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief IPvE FO Herinrichting Ooster- en Westerkade en aanpassen verkeerscirculatie spooronderdoorgang Westerkade

Behandeladvies

Wijze van afdoening