Raadsbrief Maatregel versneld vernieuwen


ID
4413

Ontvangstdatum
28-1-2021

Beleidsveld
Maatschappelijke Ondersteuning

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen en Eerenberg

Onderwerp
Raadsbrief Maatregel versneld vernieuwen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening