Raadsbrief Evaluatie herplantplicht en bomenbeleid, vaststelling beleidsregel Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen


ID
4433

Ontvangstdatum
8-2-2021

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Evaluatie herplantplicht en bomenbeleid, vaststelling beleidsregel Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening