M267 Lage Weide


ID
4588

Kenmerk

Datum
15-7-2021

Onderwerp
M267 Lage Weide

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Dun, C.M. van (Corine) (D66)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)
  • Schreuder, J. (Jelmer) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan