Raadsbrief Verkoop Stadsherstel Midden-Nederland


ID
2272

Ontvangstdatum
13-12-2017

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Onderwerp
Raadsbrief Verkoop Stadsherstel Midden-Nederland

Wijze van afdoening