Raadsbrief Vrijgave ontwerpverkeersbesluit ‘Snorfiets naar de rijbaan’ ter inzage


ID
4447

Ontvangstdatum
11-2-2021

Beleidsveld
Milieu en Emissieloos Vervoer

Portefeuillehouder
wethouder Eerenberg

Onderwerp
Raadsbrief Vrijgave ontwerpverkeersbesluit ‘Snorfiets naar de rijbaan’ ter inzage

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening