Raadsbrief Locatieprofielen Evenementen


ID
3227

Ontvangstdatum
18-7-2019

Beleidsveld
Economische Zaken

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Locatieprofielen Evenementen

Opmerking
Op 22 juli 2019 is een nieuwe versie van deze brief toegevoegd omdat de tekst direct onder de tabel op pagina 2 per abuis was weggevallen.

Behandeladvies

Wijze van afdoening