A67 Bezwaar tegen verbreding A27 ook expliciet opnemen in het raadsvoorstel RSU


ID
1686

Kenmerk

Datum
15-7-2021

Onderwerp
A67 Bezwaar tegen verbreding A27 ook expliciet opnemen in het raadsvoorstel RSU

Status
Amendement aangenomen

Indiener(s)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Koning, F. de (Floor) (GroenLinks)
  • Oosters, E.L. (Eva) (Student&Starter)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Mobiliteit

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

Stemmen