Raadsbrief Duurzaamheidsverslag 2020 en Voortgangsrapportage Energie van de stad 2020 inclusief Bomenbalans en Voortgangsrapportage Meerjaren Groenprogramma


ID
4656

Ontvangstdatum
30-4-2021

Beleidsveld
Milieu en Emissieloos Vervoer

Portefeuillehouder
Wethouder Eerenberg

Onderwerp
Raadsbrief Duurzaamheidsverslag 2020 en Voortgangsrapportage Energie van de stad 2020 inclusief Bomenbalans en Voortgangsrapportage Meerjaren Groenprogramma

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening