Raadsbrief Vrijgave voor inspraak Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040


ID
4391

Ontvangstdatum
22-1-2021

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Klaas Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Vrijgave voor inspraak Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening