Raadsbrief Amateurkunsteducatie 2022 - 2024


ID
4909

Ontvangstdatum
15-7-2021

Beleidsveld
Cultuur

Portefeuillehouder
Wethouder Klein

Onderwerp
Raadsbrief Amateurkunsteducatie 2022 - 2024

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening