M162 De wiethouder wint


ID
804

Kenmerk
2017 M162

Agendapunt
Gemeenteraad 2017 (10.1. 2017 M162 'De wiethouder wint')
donderdag 12 oktober 19:30 tot 20:00
Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Datum
16-10-2017

Onderwerp
M162 De wiethouder wint

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Verschuure, N.J. (Klaas) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Gemert, N.M. van (Nicole) (SP)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Everhardt

Beleidsveld

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan