SV 2020 nr. 200 Bescherm publieke professionals, ook digitaal (met antwoord)


ID
3196

Kenmerk
SV 2020 nr. 200

Datum
26-8-2020

Indiener(s)
  • Gilissen, D.N.E.A. (Dimitri) (VVD)
  • Rajkowski, Q.M. (Queeny-Aimée) (VVD)

Onderwerp
SV 2020 nr. 200 Bescherm publieke professionals, ook digitaal (met antwoord)

Opmerking

Beleidsveld
Openbare Orde en Veiligheid

Thema
Veiligheid

Portefeuillehouder
Burgemeester Den Oudsten

Datum beantwoording
22-9-2020

Datum wijziging