M363 Geld voor het zwembad in het Maximapark


ID
4150

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M363 Geld voor het zwembad in het Maximapark

Status
Motie verworpen

Indiener(s)
  • Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD)
  • Waveren, A. van (Sander) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Ooijen

Beleidsveld
Sport

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan

Stemmen