Raadsbrief Circulariteit en modulaire inrichting openbare ruimte


ID
4763

Ontvangstdatum
16-6-2021

Beleidsveld
Openbare ruimte

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Circulariteit en modulaire inrichting openbare ruimte

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening