M198 Een Upcyclecenter in Utrecht


ID
1368

Kenmerk
2019 M198

Agendapunt
Gemeenteraad 2019 (8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota en Eerste Bestuursrapportage 2019)
donderdag 11 juli 14:00 tot 23:00
Stadhuis Raadszaal, Stadhuisbrug 1

Datum
11-7-2019

Onderwerp
M198 Een Upcyclecenter in Utrecht

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Homan, T. (Tim) (Student&Starter)
  • Dalen, M.G. van (Martijn) (VVD)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Circulaire Economie

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan