Raadsbrief Vaststellen bouwenvelop A.B.C.- straat 5


ID
3294

Ontvangstdatum
18-9-2019

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Onderwerp
Raadsbrief Vaststellen bouwenvelop A.B.C.- straat 5

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening