Raadsbrief Reactie op voorstel van de heer Spier op halteren lijn 12


ID
2670

Ontvangstdatum
9-10-2018

Beleidsveld
Mobiliteit

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Onderwerp
Raadsbrief Reactie op voorstel van de heer Spier op halteren lijn 12

Wijze van afdoening