M226 Geen sollicitatieplicht maar omscholing


ID
3960

Kenmerk

Datum
16-7-2020

Onderwerp
M226 Geen sollicitatieplicht maar omscholing

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Streefland-Driesprong, R. (Rachel) (ChristenUnie)
  • Zweth, R. van der (Rick) (PvdA)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Wiegant, R. (Ruurt) (SP)
  • Podt, A. (Anne-Marijke) (D66)

Portefeuillehouder
Wethouder Voortman

Beleidsveld
Werk en inkomen

Thema
Sociaal domein

Einddatum

Datum afgedaan