M392 Ruimte voor lopen


ID
4183

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M392 Ruimte voor lopen

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Schilderman, S.E. (Susanne) (D66)
  • Weistra, T.IJ.W. (Thijs) (GroenLinks)
  • Wijmenga, J. (Jan) (ChristenUnie)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Mobiliteit

Thema
Verkeer, vervoer en waterstaat

Einddatum

Datum afgedaan