Raadsbrief Stand van zaken right to challenge januari 2016


ID
1255

Ontvangstdatum
2-2-2016

Beleidsveld

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Stand van zaken right to challenge januari 2016

Wijze van afdoening