Raadsbrief Klachtenrapportage 2018


ID
2958

Ontvangstdatum
21-3-2019

Beleidsveld
Ombudszaken/klachtafhandeling

Portefeuillehouder
Burgemeester

Onderwerp
Raadsbrief Klachtenrapportage 2018

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening