Raadsbrief Consequenties verruimen btw - sportvrijstelling


ID
2786

Ontvangstdatum
11-12-2018

Beleidsveld
Sport

Portefeuillehouder
Wethouder van Ooijen

Onderwerp
Raadsbrief Consequenties verruimen btw - sportvrijstelling

Behandeladvies

Wijze van afdoening