M254 Bomen op de Neude


ID
1177

Kenmerk
2018 M254

Agendapunt
Gemeenteraad 2018 (5. Voorstel Programmabegroting 2019)
donderdag 8 november 14:00 tot 23:00
Raadszaal, Varrolaan 100

Datum
8-11-2018

Onderwerp
M254 Bomen op de Neude

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Hoonte, GJ te (Gertjan) (VVD)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)
  • Sungur, M. (Mahmut) (DENK)
  • Virginia, E.C. (Erwin) (GroenLinks)
  • Zwinkels, J.M. (Jantine) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Van Hooijdonk

Beleidsveld
Groen

Thema
Volksgezondheid en milieu

Einddatum

Datum afgedaan