M362 Duidelijke monitor voortgangprojecten


ID
4153

Kenmerk

Datum
3-12-2020

Onderwerp
M362 Duidelijke monitor voortgangprojecten

Status
Motie ingetrokken

Indiener(s)
  • Deún, van H. (Henk) (PVV)
  • Hoonte, G. te (Gertjan) (VVD)
  • Isik, B. (Bülent) (PvdA)
  • Koppelaar, J. (Jeffrey) (Student&Starter)
  • Sasbrink, A. (Anne) (Partij voor de Dieren)
  • Schipper, T.W. (Tim) (SP)

Portefeuillehouder
Wethouder Verschuure

Beleidsveld
Ruimtelijke Ontwikkeling

Thema
Ruimtelijke ordening

Einddatum

Datum afgedaan