M64 Duurzame zwemvisie


ID
987

Kenmerk
2018 M64

Datum
8-3-2018

Onderwerp
M64 Duurzame zwemvisie

Status
Motie aangenomen

Indiener(s)
  • Bakker, H. (Has) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Oost, Stephan (Stadsbelang Utrecht)
  • Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)

Portefeuillehouder
Wethouder Jansen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan

stemmen