Raadsbrief Convenant studentenhuisvesting


ID
3839

Ontvangstdatum
19-5-2020

Beleidsveld
Wonen

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Onderwerp
Raadsbrief Convenant studentenhuisvesting

Opmerking

Behandeladvies

Wijze van afdoening