M190 Route naar een nieuwe Cultuurnota - onderzoek een Utrechtse BIS


ID
552

Kenmerk
2016 M190

Agendapunt
Gemeenteraad 2016 (4. Programmabegroting 2017)
donderdag 10 november 13:00 tot 23:00
Raadzaal

Datum
10-11-2016

Onderwerp
M190 Route naar een nieuwe Cultuurnota - onderzoek een Utrechtse BIS

Status
Motie ingetrokken en overgenomen

Indiener(s)
  • Freytag, F. (Reinhild) (Student & Starter)
  • Koelmans, H. (Hilde) (SP)
  • Knip, A.C. (Aline) (D66)
  • Esch, E.M. van (Eva) (Partij voor de Dieren)
  • Schie, A.G. van (André) (VVD)
  • Oost, Stephan (Stadsbelang Utrecht)
  • Vries, S. de (Steven) (GroenLinks)
  • Metaal-Froon, M.T.M. (Marloes) (CDA)

Portefeuillehouder
Wethouder Diepeveen

Beleidsveld

Thema
Sport, cultuur en recreatie

Einddatum

Datum afgedaan